Vítajte na stránkach firmy Statika-Stapro

Vítame Vás na stránkach našej firmy. Naša spoločnosť Vám ponúka spracovanie statiky pozemných stavieb.

Jedná sa o preukázanie stability budovy, návrh a posúdenie únosnosti nosných konštrukcií vyrobených zo železobetónu, ocele, dreva, prípadne murovaných   z keramického staviva. Vypracujeme návrh a statické výpočty aj základových konštrukcií. Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie. Našou snahou je maximálne vystihnúť skutočnú konštrukciu, preto sú všetky riešenia priestorové. Výkresová dokumentácia je spracovávaná v 3D a taktiež všetky výpočty sú riešené na priestorových 3D modeloch.