O nás

Spoločnosť Stapro s.r.o. bola založená v roku 1991

od svojich počiatkov sa venuje statike nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Názov spoločnosti STAPRO vyjadruje jej hlavné poslanie Sta - statika pro - projektovanie.

Jedná sa najmä o bytové a občianske budovy. Riešime aj halové a priemyselné objekty.

Autorizáciu posudkov a projektov vykonáva konateľ spoločnosti Ing. Ladislav Nemeček

Projektujeme stavebnú časť a statiku, vieme získať a skoordinovať aj ostatné profesie a rozpočet na základe PD

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.