Poradenská činnosť

V oblasti návrhu nosných konštrukcií, ako aj už jestvujúcich budov Vám poskytneme poradenstvo, čo sa týka optimálizácie úžitkových vlastností navrhovanej budovy, ako aj prípadnej rekonštrukcie, nadstavby, či možnosti asanácie budovy.