Projekty obytných a občianskych stavieb

Ťažiskom našej práce je vypracovanie výkresovej dokumentácie riešených projektov. Dokumentácia je riešená na základe našich mnohoročných skúseností a za podpory už zdomácneného programového vybavenia Allplan prípadne AutoCad. Dokumentácia je riešená modelovaním s tou výhodou, že už v priebehu jej spracovania koordinujeme naše práce nad vizualizáciami uloženými ako obrázky *.jpg prípadne *.pdf, alebo animačné modely viditeľné v PC objednávateľa v *.3D. pdf