Projekty rodinných domov riešime vo všetkých požadovaných stupňoch projektovania zvyčajne ako jednostupňové. Takéto projekty použije investor na vybavenie stavebného povolenia ako aj na výstavbu.