Statické posudky

Statikým posúdením preukazujeme únosnosť konštrukcií. Jedná sa o základy, steny, stĺpy a stropy. Prípadne iné doplnkové prvky. Posudky sú náročné na stanovenie materiálových charakteristík. V prípade potreby, keď nepostačuje odborný odhad, diagnostiku materiálov je potrebné zabezpečiť osobitne v laboratóriach.