Statické výpočty

 

Statické výpočty spracovávame podľa európskych noriem - eurokódov platných pre všetky riešené materiály nosných konštrukcií. Výpočty sú riešené za podpory programového vybavenia ESA  na výpočet prútových a plošných konštrukcií.