Statik Bratislava a okolie

Tejto špeciálnej projekčnej činnosti sa venuje už od roku 1981 Ing. Ladislav Nemeček.

V Bratislave absolvoval Stavebnú fakultu.

Najskôr pracoval v zdravotníckom projektovom podniku - Zdravoprojekt.

Keď to spoločenské podmienky umožnili založil privátnu kanceláriu Stapro s.r.o.

v ktorej pôsobí doposiaľ. Záujmové územie je Bratislava a širšie okolie.