Statika Bratislava a okolie

Statika je predovšetkým bezpečnosť stavebných konštrukcií

vyhovujúci stabilný stav, zohľadnenie estetických nárokov,

zároveň ekonomický návrh materiálov.